PLEJE AF ÆLDRE OG DØENDE - SÅ VÆSENTLIG EN ROLLE SPILLER KØKKENET...

Kurser for køkkenpersonale på plejecentre og hospicer

Med viden om 

  • fysiologiske forandringer, der påvirker indtag/optag/udskillelse af mad og drikke hos den ældre/terminale
  • fødevarer, der er særligt gavnlige for den ældre
  • kostens rolle og konkrete råd i forhold til lindring af dehydrering, kvalme, nedsat appetit, forstoppelse...

bliver du klædt på til at

  • sammensætte måltider, som understøtter behandling/omsorg/lindring
  • forstå de af borgerens problemstillinger, som køkkenet kan bidrage med at lindre og afhjælpe
  • byde ind i det tværfaglige samarbejde om pleje og omsorg for patienten

DET GIVER VÆRDIGE MÅLTIDER FOR BORGERNE OG STØRRE ARBEJDSGLÆDE FOR PERSONALET

3 småretter

DSC03942-2 rev

Middagsmad
Hanne Heinrich

“Kostkurset for køkkenpersonale på Hospice er et yderst lærerigt kursus med relevante emner. Vi har bl.a. fået en langt større forståelse for patienternes sygdomssituation.
Da kurset er udarbejdet specifikt til denne målgruppe, giver det os samtidig mulighed for at erfaringsudveksle. ”

Køkkenleder Hospice Vangen

Hanne Heinrich

“Jeg kan i høj grad anbefale kurser hos Hanne Heinrich for faglig udvikling af køkkenpersonale. Jeg er blevet rustet til at se mig selv som en langt større kapacitet i det tværfaglige samarbejde med sosu’er og sygeplejersker. Kurserne har givet større arbejdsglæde og er i sidste ende til gavn for de mennesker, vi dagligt producerer måltider til. ”

Kok og køkkenleder Svendborg Friplejehjem

Hanne Heinrich

“Hannes kursus var velorganiseret, lærerigt samt med gode input fra den virkelige verden. Jeg fik faglige informationer omkring sygdomme, og hvad maden kunne hjælpe med. Det har givet mig en faglig stolthed, der betyder, at jeg byder ind i den tværfaglige snak om, hvad der er bedst for vores patienter. Det var en stor oplevelse og fornøjelse at deltage. ”

Ernæringsassistent Grønttorvets Friplejehjem